تبلیغات


درباره حرفهاي اخير آقاي رئيس جمهور

حال که سلامت نهايي انتخابات تأييد شد، بايستي به آقاي روحاني يادآور شد که طبق مباني و اصول اسلامي حرکت کند نه اينکه در کمال بي شرمي رئيس قوه مجريه کشوري اسلامي شود و بعد شعارهايي همنوا با شعارها و وعده هاي ضدانقلاب ها و دشمنان نظام سربدهد.


بر همه و مخصوصا مسئولين جامعه واجب است که پاسدار خون شهيدان باشند. شهيداني که به واسطه فداکاري آنان، امنيت امروز ما تأمين است. نمي شود که ادعاي عمل به قانون و مباني نظام اسلامي را داشت و بعد در کمال بي انصافي، زحمات گذشتگان را ناديده گرفت و آبرو و عزت نظام را کم کم به حراج گذاشت و با حرفها و افکار سراسر غرب گرايانه، اصول را زير پاگذاشت.


مرگ بر آمريکا يعني مرگ بر شيطان بزرگ، يعني مرگ بر هر چه سلطه گري، قلدري و ظلم در جهان است. مرگ بر آمريکا يعني آقاي رئيس جمهور خوش خيالي را کنار بگذار و براي هميشه باور کن که دشمن، دشمن است و بنا نيست به تو لطف کند. مرگ بر آمريکا يعني عاقل از يک سوراخ دوبار گزيده نمي شود، نه اينکه هر لحظه تحريم ها بر عليه ايران بيشتر شود و شما همچنان به فکر اين هستي که دل آمريکا و آمريکا دوستان را به دست آوري. مرگ بر آمريکا يعني براي يکبار هم که شده آيات قرآني دشمن شناسي و دشمن ستيزي را بخوان و به شيوه يک مسلمان واقعي عمل کن. نمي شود که انسان ادعاي مسلماني کند و دشمن ستيزي قرآن را باور نداشته باشد و اعمالش متناقض با آيات قرآني باشد.


خداوند در آيه 123 سوره توبه مي فرمايد: "وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً "آنان (کفار) بايد در شما خشونت بيابند.»


و در آيه ديگر نيز مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ [نساء 71] اي كساني كه ايمان آورده‌ايد آمادگي خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيد.»


آقاي روحاني بهتر است حداقل در اين ماه مبارک چند بار اين آيات و ديگر آيات مربوط به دشمن شناسي و دشمن ستيزي و حتي مرگ و لعن بر دشمنان را مرور کنيد. اگر آيات يادتان رفته، مي توانيد با يک جستجوي ساده در اينترنت آنها را بيابيد. يک روحاني بايد قبل از هر چيز درس دينش را خوب فراگيرد.لطفا اطلاعات ديني و قرآني تان را نيز افزايش دهيد نه اينکه هر روز به فکر ايجاد جوسازي در جامعه مسلمان و ضد نظام سلطه ما باشيد. شعارهاي صلح طلبانه غربي ها را به خودشان تحويل دهيد. نه اينکه تحت تأثير آن قرار گرفته و شعارها و سخنان بيهوده به مردم تحويل دهيد و بيخودي دل عده اي را خوش کنيد و آنها را سرگرم سازيد. آقاي روحاني حال که با تخلف، تهديد، تطميع و يا در خوش بينانه ترين حالت با محبوبيت، رأي اکثريت را به دست آورده ايد، دليل نمي شود که با حرفهاي بي اساس جامعه را دو قطبي کرده و به اين بينديشيد که بناست همه حرفهاي شما درست باشد و مردم با شما راه بيايند. حد خودتان را در سخنان بشناسيد و همنوا با غربزدگان شعار ندهيد. بنا نيست مردم و مسئولين انقلابي و ضد نظام سلطه ما همواره سکوت کنند و شما با حرفهاي ناصحيح جولان بدهيد و چراغ سبز به دشمنان نجات دهيد.


اين دشمنان زورگو بخاطر اقتدار و پشتوانه مردم  نظام ما تاکنون جنگي راه نينداخته اند و الا به اذعان خودشان بارها به ايران حمله مي کردند. گويي شما به قدري در توهمات و گفته هاي ناصحيح خود غرق شده ايد که گمان مي کنيد با اين حرف ها که مرگ ها حذف شود و...  مي خواهيد دشمنان قسم خورده را به دوست تبديل کنيد! گويي نمي بينيد الان در يمن و ديگر کشورهاي مسلمان چه مي گذرد و همين ها که به رويشان لبخند مي زنيد چه بر سر کودکان مظلوم مسلمان مي آورند و در بهترين حالت اگر مسئولي خودباخته در کشوري اسلامي تن به خواسته هاي آنان دهد، در نهايت همدست با آنان شده و تنها نيروي پشتيباني آنان مي شود براي رسيدن به اهداف پليد و خبيثشان. 


از شوراي نگهبان و يا هر نهاد ديگر مسئول انتظار داريم همچنان که قبل از انتخابات، بر صلاحيت کانديداها نظارت داشت، از اين پس نيز حواسشان بر عملکردها و رفتار و گفتار رئيس جمهور منتخب باشد. نمي شود که براي انتخاب ناظر بود و پس از آن براي چهار سال کسي را به حال خود رها کرد و اجازه داد که بعضا آرمانها و اهداف انقلاب مان که با سختي و خون دل خوردن هاي بسيار به دست آمده را به سخره بگيرد و يا در پاسداري از آن کوتاهي نمايد.منبع این نوشته : منبع