تبلیغات


عروسي خانم بازيگر

اين روزها عکس هاي يکي از بازيگران زن به همراه همسرش در فضاي مجازي منتشر شده است. عکس هايي از ماه عسل دومين عروسي، از حضور در مشهد و به طور خاص حرم مطهر امام رضا عليه السلام. سئوالي که اينجا ذهن را به خود مشغول مي کتد اين است که چرا ازدواج و آن هم ازدواجهاي بعد از اول عده اي بايد اين قدر مهم جلوه داده شود مگر نه اينکه اکثر زن و مردها ازدواج مي کنند و يا ازدواج کرده اند و واقعا در آن مطلب خاص و جديدي وجود ندارد. آن هم عکس هايي که نشان از تابو شکني دارد. گردنبند طلا با آرم الله در گردن خانم مي درخشد و حجابي که قرآن و الله مي خواهد، در پوشش خانم ديده نمي شود. يا  زن و مرد به حرم امام مهرباني ها وارد شده اند و حتي در آن فضا نيز خانم به حرمت صاحب حرم پوشش مناسب ندارد و خوب اين ناشي از غيرت کم مرد هم هست که اجازه مي دهد، همسرش اينگونه با چادر باز عکس بگيرد و بعد هم با افتخار در فضاي مجازي منتشر شود.


صحبت از عکس هايي که بدون اطلاع از صاحبانش گرفته مي شود نيست، صحبت از بي حرمتي به ارزش هايي است که هر روز توسط عده اي در کشور ما بيشتر مي شود و کسي هم بويژه از دولتمردان و يا روحانيون دولتي معترض آن نمي شود. انگار نه انگار که دين خدا احکامي دارد و در کشوري با نظام اسلامي، بايد اول احکام خدا جاري شود. متأسفانه عده اي دين را از زاويه ديد خودشان براي مردم تعريف مي کنند و شايد در برهه اي طرفدار حجاب و عفاف و غيرت بوده اند، اما اکنون به خاطر مطامع دنيوي و سياسي در دفاع از آن دم بر نمي آورند. اکثريت قشر بازيگر هم که گويا گمان کرده اند همه جا بازيگرند که دين خدا را هم به بازي مي گيرندو خيلي از مواقع در هتک حرمت به ارزش هاي ديني  بويژه حجاب پيشگام مي شوند.


اينجاست که بايد گفت، حواستان را بسيار جمع کنيد، بلأخره دير يا زود مرگ به سراغ شما هم خواهد آمد کما اينکه هم سنگرانتان نيز از آن در امان نماندند. نمي شود جامعه و نوجوان و جوان را به گناه و فساد کشاند و بعد هم دلخوش به پاکي دل و مهرباني خدا بود. زيبايي هاي ظاهري تان را همانگونه که خدا خواسته است براي همسران و محارم خود به نمايش بگذاريد نه اينکه خدا را تنها در حد پلاک گردن و...  و براي برآورده شدن حوائجتان بخوانيد و بخواهيد که خدا سريع الحساب و سريع الانتقام هم هست. چه بسا با انتشار امثال اين عکس ها جواني را به گناه انداخته و يا خانواده اي را از هم بپاشيد و اين حق الناس ها قطعا روزي بايد جواب داده شود.منبع این نوشته : منبع