تبلیغات


باز هم دست دراز دولت

در حالي که هنوز شش ماه به پايان امسال مانده، سخنگوي دولت از افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان مي گويد. مسئله اي که اصلا مطلب تازه اي نيست و با توجه به رشد نرخ تورم هر سال اتفاق مي افتد. جالب تر اينجاست که دولت پيشاپيش از دستگاههاي دولتي خواسته که خودشان 5 درصد از اين افزايش بودجه را از هر روشي که بتوانند، تأمين کنند. جاي سئوال است که آيا افزايش بودجه ستاد دولت هم همين گونه خواهد بود يا اينکه افزايش حقوق آنها خيلي بيشتر است و تأمين آن هم از طريق دولت انجام خواهد شد؟ شايد هم حقوق اين قشر در سال هاي اخير به اندازه اي زياد شده که ديگر نياز به اضافه شدن ندارد. نهادهايي مثل آموزش و پرورش تا کي بايد به سمت تأمين بودجه شان از طريق مردم بروند؟ و به جاي توجه به تربيت و آموزش فرزندان اين سرزمين، به فکر اين باشند که چگونه بودجه هايشان را تأمين کنند؟! مگر وضع اقتصادي زندگي مردم عادي سال آينده خيلي فرق خواهد کرد و بهتر خواهد شد، که روز به روز دولت بيشتر دستش را به سمت آنها دراز مي کند؟ چرا دولت نه تنها براي بهبود ضعيت معيشت قشر متوسط و ضعيف از نظر اقتصادي، کاري نمي کند که هر روز از طريقي پول آنها را مي گيرد؟! منبع این نوشته : منبع