تبلیغات


باز هم تحريف تاريخ در دفاع از برجام بي فرجام

امروز بار ديگر جناب روحاني اعلام کرد که از کربلا درس مذاکره گرفته است و جالب تر اينکه نظر ديگران که معتقدند در کربلا درس مبارزه و قيام عليه باطل بود را مورد نقد قرار داد تا بتواند بار ديگر از برجام دفاع کند و پايه و اساسي ديني و تاريخي براي عملکرد خود در برجام داشته باشد. 


مانده ام که اگر کربلا درس مذاکره داشت، چرا امام حسين عليه السلام و يارانش شهيد شدند و کار به اسارت خاندان نبوت رسيد. اصلا چرا امام حسين عليه السلام فرمود که مثل مني با مثل يزيد بيعت نمي کند! چرا بخاطر حفظ جان و به دست آوردن مال، حاضر نشد با يزيد مذاکره و سازش کند. 


و متأسفم براي کشور خودم که رئيس جمهوري دارد که از واقعه عظيم و روشني همانند قيام عاشورا و کربلا درس مذاکره مي گيرد و تاريخ را اشتباه فهميده است. و يا اينکه حاضر است بخاطر توجيه اشتباهات ونوافص برجام، تاريخي همانند تاريخ عاشورا و کربلا را تحريف کند! و چرا شوراي نگهبان و ديگر ناظران بر اين تحليل ها و تحليل گرها خورده نمي گيرند که سعي دارند تاريخ اسلام را هم طبق خواسته خودشان تفسير نمايند؟منبع این نوشته : منبع