تبلیغات


دشمن خوش خط و خال

يکي از اقوام بعد از اينکه منزلش رو جابه جا کرد، اعتقادات و صحبتهاش هم عوض شد. رفت و آمد با دوستان تازه اي که بعضا مخالف انقلاب و نظام بودند و محدود کردن خود و خانواده ش به تماشاي برنامه هاي ماهواره اي به جاي شبکه هاي داخلي شايد مهم ترين دلايل اين تغييرات براي اين فرد هست.


از وقتي با افکار جديدش آشنا شدم، دارم فکر مي کنم چرا ما با جرأت و جسارت، پاي مار خوش خط و خال ماهواره رو به خونه ها باز کرديم اون هم بدون نظارت و يا محدوديتي؟! چه کسي مي خواد جوابگوي به غارت رفتن دين و اعتقادات نسل نوجوون، جوون و يا حتي بزرگسال جامعه ي ما باشه؟! 


واقعا چند درصد مردم ما ماهواره رو براي علم آموزي يا پژوهش و مصارف مفيد به کار مي برن؟


مگه نه اينکه با همين شبکه هاي ماهواره اي، تا حالا زندگي هاي زيادي متلاشي شده، بي بند وباري و فساد اخلاقي زياد شده، غيرت و حياي مردان و زنان کم شده، معنويت کم رنگ و تجملات و تجمل گرايي زياد شده و مگه نه اينکه تعداد زيادي نسبت به انقلاب و نظام بدبين شدن. پس چرا هيچ کس جلوي اون رو نمي گيره، کنترل و هدايتش نمي کنه و چرا به اسم آزادي مملکتمون رو سپرديم دست غارتگران بي دين و دشمنان قسم خورده انقلاب؟!منبع این نوشته : منبع